Регистър на издадените разрешителни за минерални води изключителна държавна собственост