Регистър на решения за откази/отнемане на разрешителни, в това число за водовземане с цел производство на електроенергия