Среща по проект WATER по повод Деня на водата

 

Представители на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен и на Изпълнителна агенция по околната среда и водите взеха участие в партньорска среща по проект „Интегрирано управление на водите на р. Дунав” (WATER), финансиран по програма за трансгранично сътрудничество „Румъния – България 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срещата се проведе в началото на тази седмица в румънския град Гюргево.
Срещата беше организирана от Национална администрация „Румънска вода” по повод Световния ден на водата – 22 март. В нея участваха представители на партньорите по проекта от Румъния и България и на заинтересованите страни от резултатите по проект WATER - общини, организации, институти и др.от Румъния.
Показано беше част от оборудването, закупено по проекта, което ще се използва за извършването за качествен и количествен анализ на водите на река Дунав, включително кораб, оборудван за извършване на анализи.

 

 

Галерия