Среща със заинтересованите страни за обсъждане на заливни равнини в българския участък на река Дунав 15 май 2019 г.

Среща със заинтересованите страни за обсъждане на заливни равнини в българския участък на река Дунав 15 май 2019 г.

 

  На 15 май 2019 г. в сградата на Басейнова дирекция „Дунавски район“ /БДДР/ в град Плевен се проведе работна среща със заинтересованите страни по поречието на река Дунав. За участие в срещата бяха поканени представители на общинските администрации, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, „Напоителни системи“, РИОСВ, попадащи в териториялния обхват на идентифицираните заливни равнини. На срещата представители на екипа от БДДР представиха карти на проектни активни и потенциални заливни равнини в българския участък на река Дунав. Представена бе използваната методика и критериите за идентифицирането на заливните равнини, техните граници и местоположение, както и предстоящите стъпки по оценката и приоритизирането им. Заинтересованите страни бяха запознати със значението и ползите, което имат заливните равнини за намаляването на риска от наводнения и опазването на биологичното разнообразие и екосистемите. Проведена бе полезна дискусия с участниците в работната среща по представената информация.

Материалите от срещата можете да намерите тук

Галерия