Втора партньорска среща по проекта 5-6 юни 2019 г., Букурещ

Втора партньорска среща по проекта   5-6 юни 2019 г, Букурещ

 

  Съвместното събитие за преглед на първата година и Втората партньорска среща по проект DANUBE FLOODPLAIN се проведе на 5-6 юни 2019 г. в Букурещ, Румъния. Основен акцент по време на двете срещи беше поставен върху напредъка и навременното изпълнение на дейностите по проекта и свързаните с тях изразходвани и утвърдени разходи; напредъка при постигане на заложените цели, управление и комуникация на проекта, потенциални рискове, забавяния и техните възможни решения, реалистична прогноза за останалото изпълнение. Изтъкната беше необходимостта от конструктивен диалог между управляващия орган и партньорите по проекта за поучаването на двустранна обратна връзка относно състоянието и перспективите пред проекта.
  По време на Втората партньорска среща по проекта беше подробно обсъдено изпълнението на проекта и те хническите и правни затруднения, с които се сблъскват партньорите при разработването на някои дейности; разсрочване на някои дейности, съгласуване на техническите подходи с оглед на по-нататъшните стъпки за два от работните пакети по проекта – 3 и 4.
  Подробна информация можете да намерите тук.

 

 

Галерия