Обществени консултации 2015 г.

 Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) провежда консултации със заинтересованите страни на проектите на:

И двата плана са с период на действие между 2015 и 2021 година и имат за цел да се осигури устойчиво и дългосрочно използване на водните ресурси и устойчивото управление на риска от наводнения.
За участие в обществените консултации във връзка с разработването на двата стратегически документа за управление на водите са поканени представители на гражданското общество и всички заинтересовани страни от басейна на река Дунав. Целта на тези консултации е заинтересованите страни да участват във всеки етап от разработването на двата плана, да са информирани, да са съпричастни и участват в устойчивото управление на водите в Международния басейн на река Дунав.
 Като част от консултациите със заинтересованите страни, МКОРД организира работна среща под надслов “Voice of the Danube”. Форумът ще се проведе в Загреб, Хърватия, на 2/3 юли и е част от консултациите със заинтересованите страни в процеса при разработването на двата плана за управление. Всеки, който проявява интерес, може да се регистрира до 26 май.
Предложения по публикуваните проекти на двата плана могат да бъдат представяни до 22 юли 2015 г. на адрес:
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria