Обществени консултации 2021 г.

На 31 март 2021 г. Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД)  започва консултации със заинтересованите страни по проектите на:

Двата плана ще определят приоритетите при управление на водите за басейна на река Дунав в периода до 2027 г

За участие в обществените консултации в процеса на актуализация на двата плана за управление на водите са поканени представители на всички заинтересовани страни от басейна на река Дунав. Целта е заинтересованите страни да участват във всеки етап от актуализацията на двата плана, да са информирани, да са съпричастни и участват в устойчивото управление на водите в Международния басейн на река Дунав. 

Като част от консултациите със заинтересованите страни е разработен online въпросник, достъпен и на български език. 

Предложения по публикуваните проекти на двата плана могат да бъдат представяни до 30.09.2021 г. на адрес:

 
ICPDR Secretariat
Vienna International Centre, Room D0412
Wagramer Strasse 5
A-1220 Vienna, Austria

wfd-fd@icpdr.org