ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Отчет за извършените проверки на сигнали от "Зелен телефон"

2024 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември  

2023 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември  

2022 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември 

2021 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2020 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2019 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2018 год.

м. Януари м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м.Октомври м.Ноември м. Декември

2017 год.

м. Януари    м. Февруари м. Март м. Април м. Май м. Юни м. Юли м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември

2016 год.

м. Януари    м. Февруари  м. Март   м. Април  м. Май м. Юни

м. Юли  м. Август м. Септември м. Октомври м. Ноември м. Декември