На 05.06, в резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на места се очакват повишения на речните нива
На 02.06 речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През следващите два почивни дни, в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива
Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Да победим замърсяването с пластмаса“
На 29 и 30.05 в резултат на валежи се очакват повишения на речните нива
На 19.05 и през следващите два почивни дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи и на оттичане, на места се очакват повишения на речните нива
Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

Отбелязваме Европейския ден на мрежата от защитени зони „Натура 2000“

19.05.2023г.

На 21 май 2023 г. отбелязваме 31 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ в Европейския съюз

На 17 и 18.05 в резултат на валежи и на оттичане се очакват повишения на речните нива
Служители от Басейнова дирекция „Дунавски район“ почистиха около река Чернялка

Служители от Басейнова дирекция „Дунавски район“ почистиха около река Чернялка

08.05.2023г.

Акцията е част от инициативата на МОСВ „Да сложим точка на замърсяването"

На 26 и 27.04, в резултат на валежи на места се очакват повишения на речните нива
В Плевен представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Дунавски район за периода 2022-2027 г.

В Плевен представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Дунавски район за периода 2022-2027 г.

26.04.2023г.

Басейнова дирекция „Дунавски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН)