16 - 22 септември - Седмица на мобилността

                Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г.

                Европейската седмица на мобилността се провежда с цел да се насърчат модели на поведение, които да са в съответствие с принципите на устойчивото развитие и по-специално: да са насочени към намаляване на замърсяването на градската среда от транспорта и подобряване на качеството на живот на европейските граждани.
                Целта на кампанията е да стимулира местните власти да въвеждат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да насърчава гражданите да се възползват от всички алтернативи на автомобила - обществения транспорт, велосипеда и мотопеда, а също и комбинации от тях. В много страни автобусите и влаковте са пригодени за транспортиране на велосипеди, което ускорява много придвижването. По-големите разстояния се изминават с транспорт, а гъсто населените и централни зони на градовете се минават с велосипед, който е най-бързия транспорт в такава среда. Една интегрирана транспортна система би могла да направи нашите градове приятни за живеене. По-добрата мобилност означава по-добри градове и по-добър въздух – една по-добра и здрава околна среда.
                През 2010 г. рекордният брой от 2221 града, представляващи около 227 милиона европейци, официално бяха регистрирани в кампанията. Общо 7506 постоянни мерки бяха изпълнени като те бяха основно фокусирани върху инфраструктурата, свързана с колоездачите и пешеходците, регулирането на трафика, подобряването на достъпа до транспорт и популяризиране на устойчивото поведение на пътя.