На 22 април 1970 г. за първи път е отбелязан Международният ден на Земята. Тогава милиони американци участват в демонстрация и настояват политици, държавници, бизнес среди да включат в своите приоритети опазването на околната среда.

         Празникът в България се отбелязва от 1993 г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната среда, всеки да даде своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.
         Всеки ден се замърсяват все повече реки, езера, морските брегове, въздух..... Трябва да осъзнаем, че този проблем със замърсяването го има и той трябва да бъде разрешен по някакъв начин.
         На Земята можем да помогнем по много начини. Можем да караме колело или да ходим пеша, когато това е възможно вместо да шофираме нашия автомобил. Да използваме чантички за многократна употреба при пазаруване в супермаркета, да рециклираме хартия, стъкло, алуминий и консервните кутии. Да изхвърляме нашите отпадъци в кофите за боклук, а не където ни попадне. Рециклирането на няколко кутии или стъклени бутилки не е много, но се замислете какво се получава ако много хора се стараят да го правят резултатите са наистина впечатляващи.
         Честването на Деня на Земята ни припомня, че трябва всички ние да се мобилизираме за създаване на промяна, стъпка по стъпка, чрез предприемането на малки действия в нашите домове, училища и бизнес, които, добавени едно към друго, водят до огромен колективен напредък.
         Нашите съвместни усилия днес ще бъдат признати от бъдещите поколения като повратна точка.

 

22 април 2015 

22 април 2014

22 април 2013

22 април 2012