На 22 март правителства и международни организации потвърждават, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как защитаваме качеството на водата.

Инициативата за празнуване на Световния ден на водата се поражда през 1992 г. на Конференцията на Обединените нации „Екология и развитие”, проведена в Рио де Женейро. Генералната асамблея на Обединените нации определя 22 март да се чества като Световен ден на водата. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като ежегодно се организират прояви в цял свят, посветени на водата.
         Водата е от съществена важност за живите организми и екосистемите – от многобройните едноклетъчни микроорганизми и водорасли в океаните, за които тя е среда на живот, до сухоземните животни. Всички известни форми на живот се нуждаят от вода, за да оцеляват, да се развиват и размножават.
         За хората връзката с водата е малко по-особена. За нас тя е средство за транспорт, производство на храни и стоки, инструмент в медицината или източник на енергия.
         Качеството на живот пряко зависи от качеството на водата. Доброто качество на водите поддържа здрави екосистемите и следователно води до подобряване на човешкото благосъстояние и обратно - лошото им качество вреди на околната среда и човечеството.
         Замърсяването е все по-голяма заплаха за качеството на водните ресурси. Човешката дейност през последните 50 години е отговорна за най-голямото замърсяване на водните ресурси в цялата история. Изчислено е, че над 2.5 милиарда души в света живеят без подходяща канализация. От болести, разпространявани чрез водата, умират над 1.5 милиона деца по света.
         Едни от най-големите водни количества днес се използват в домакинствата за битови нужди като къпане, миене, пране и т.н. Използваме свежата вода още за поливане на зелените площи, миене на колите или пълнене на басейни. Това се счита за разумно и оправдано, но всъщност човечеството ежедневно разхищава огромна част от безценния ресурс, подценявайки проблема с неговото използване и запазване за бъдещите поколения.
         Можем да оптимизираме потреблението си чрез събирането на дъждовни води и роса, използването на енергията на слънцето и вятъра за обезсоляване и третиране на отпадъчните води, използване на вертикално земеделие и капково напояване, мониторинг на течовете и др.
         Животът на човечеството зависи от водните ресурси, следователно опазването им от замърсяване е отговорност на всеки.
         Световният ден на водата 22 март предполага споделена отговорност.