5 юни - Ден на околната среда

         От 1973 година насам на 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда. Това е решено на Конференция на ООН по проблемите на околната среда, проведена в Стокхолм, Швеция. Подписана е и Декларация за околната среда, която е първия международен договор за принципите за опазване на екологичното равновесие на Земята.

         Откакто животът се е зародил за първи път на Земята, естественото отделяне на водни пари, въглероден двуокис и други газове е спомагало за поддържането на температурата на Земята, в рамките на която може да съществува живот. Тези вещества действат като парник, предпазващ атмосферата от слънчевата топлина.
         Човешките дейности засилват естествения парников ефект. Изгарянето на твърди горива, каменни въглища, петрол и природен газ, води до отделянето на въглероден двуокис, метан, азот и др. парникови газове. Изсичането на горите, които преработват въглерода от атмосферата по време на фотосинтезата, повишава нивото на въглероден двуокис. През последното столетие човечеството измени значително химическия състав на въздуха: нивото на въглерод се е покачило с 25%, на азотен окис с 19%, а на метан със 100%. В резултат на това планетата се затопля изключително бързо.
         Въпреки че подозрения за глобално затопляне е имало от десетилетия, никога не е било абсолютно сигурно, че това ще се случи, а и учените са били винаги предпазливи в даването на категорични заключения. В последните години това се промени.
         Океанското ниво може да се покачи с повече от метър до края на следващото столетие, тъй като ледените шапки и глетчерите се топят. Това би означавало тотално изчезване на цели островни нации и наводняване на крайбрежните региони.
         Съществуват и много други опасности. Глобалното затопляне би повлияло на океанските течения, които регулират температурата на отделни райони. Регионалните климатични изменения, биха довели до суша и в резултат на нея до бедствия като глад и мизерия в много части на света. ООН дори предупреди, че през следващото столетие нациите могат да започнат война, поради недостиг на водни запаси. Глобалното затопляне би довело до изчезването на горски масиви и видове, поради изменение на естествената им среда и до разрастване на пустините.
         Трябва да започнем да мислим и действаме в хармония с природата. Ако много хора вървим в тази посока, може да постигнем желаната цел.
         Затова да започнем от най-лесното, да засадим дърво, да изхвърляме разделно боклука си, да не използваме найлонови торбички, да използваме алтернативни източници на енергия, да ходим повече пеша и т.н. и т.н.
         05 юни - Световният ден за опазване на околната среда е едно добро начало и може да бъде честван по много и различни начини, включително велосипедни походи, “зелени” концерти, конкурси за есета и плакати в училищата, засаждане на дръвчета, дейности за рециклиране, кампании за почистване и много други. В много страни това събитие се използва за привличане на вниманието на политиците към екологичните проблеми.
         Възможностите са много и нищо не ни пречи да опитаме, трябва само желание от наша страна и силна вяра, че заедно можем да променим всичко.

 

5 юни 2014

5 юни 2013

5 юни 2012