Денят на Дунав е празник за една по-чиста река и е резултат от дългогодишното международно партньорство на страните от Дунавския басейн. Отбелязва се с изложби, различни форуми, срещи и образователни дейности навсякъде по Дунавските брегове. Всяка година Международната комисия за опазване на река Дунав инициира за 29 юни кампания, която преминава под определено за годината мото.

На 29 юни 1994 г. в гр. София е подписана Конвенцията за сътрудничество при опазването и устойчивото използване на река Дунав от всички страни в басейна й. За първи път Денят на Дунав се отбелязва през 2004 г. Тогава се навършват 10 години от подписването на Конвенцията.

Чрез Деня на Дунав се цели да се заздрави единството между страните в целият Дунавски басейн, да се катализират разнообразни дейности на местно, национално, подбасейново и регионално ниво, насочени към опазването и устойчивото ползване на водите от Дунав и притоците му.

Река Дунав е втората по големина в Европа. Тя и притоците й са най–важните речни системи в Европа. Басейнът на реката е с площ 81 700 кв.км и включва 19 страни, свързва милиони души.

Реката е източник на живот, енергия, храна, вода, транспорт, отдих. Басейнът се отличава с голямо разнообразие на екосистеми и е местообитание за много животински и растителни видове.

Река Дунав е от изключително значение и за България, тъй като представлява една от границите на страната ни и връзка с останалата част на континента. Всеки от нас може да допринесе за нейното устойчиво използване и закрила. 

29 юни 2014

29 юни 2013

29 юни 2012

Галерия