22 септември - Ден без автомобили

           Идеята за провеждане на такъв Ден произлиза от Франция и се осъществява за първи път през 1998 г.

          Основни цели е привличане вниманието на хората към нуждата от промяна в начините за придвижване в града като предпоставка за борбата с промените в климата, разяснителна дейност върху негативните страни на автомобилния транспорт в градски условия, споделяне на идеята, че животът без автомобили не само е възможен, но и по приятен.
         В крайна сметка кампанията “Европейски ден без автомобили” цели намаляване на шума, вредните емисии на газове във въздуха, както и подобряване на качеството на живота в големите градове.
         В големите градове, карането на велосипед трябва да бъде улеснено и трябва да бъдат добавени специални велосипедни ленти и алеи на градските пътища.