18 октомври - Ден за мониторинг на водата

         Световният ден за мониторинг на водата - 18 октомври, се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода.

         Оттогава в периода септември - октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.
         Идеята е в този мониторинг да участва широката общественост, доброволни мониторингови групи, организации за контрол на водата, училища и неправителствени организации. Изборът на водните обекти е по желание на извършващите мониторинга. Данните от цял свят се подават на Американската фондация за чиста вода.
         Световният ден за мониторинг на водата дава глобалната възможност за популяризиране и насърчаване на ползата от запознаването на обществеността с провеждането на собствен контрол и мониторинг върху качеството на водата. Стремежът е да се насърчи по-доброто разбиране на всеки отделен гражданин за опазването и подобряването на състоянието на водните обекти чрез едно ново поведение, насочено към преоткриване и обгрижване на своето населено място.
         Друг важен момент в инициативата Световен ден за мониторинг на водата е насърчаване на инвестиционни програми за опазване и съхраняване на водните ресурси.