Консултации при изготвяне на ПОРН

Проектът на Предварителната оценка на риска от наводнения за Дунавски район е на разположение за обсъждане от заинтересованите страни  за срок от два месеца.

За резултатите от Предварителната оценка на риска от наводнения може да се информирате и от интернет-базираната  интерактивна карта тук

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 на адрес 5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”   или   на електронен адрес dunavfloоd@bddr.org

 или чрез нашата директна форма за обратна връзка    тук

 

 График обсъждане ПОРН Дунавски район

Обществено обсъждане на ПОРН в гр.София - 29.03.2012г.

Работна програма

Регистрационен формуляр

Въпросник към заинтересованите страни

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на ПОРН в гр.Монтана - 27.03.2012г.

Работна програма

Регистрационен формуляр

Въпросник към заинтересованите страни

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на ПОРН в Русе - 21.03.2012г.

Работна програма

Регистрационен формуляр

Въпросник към заинтересованите страни

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

  

Обществено обсъждане на ПОРН в гр.Велико Търново - 20.03.2012г.

Работна програма

Регистрационен формуляр

Въпросник към заинтересованите страни

Списък на присъствалите

Протокол от срещата

 

Обществено обсъждане на ПОРН в гр.Плевен - 13.03.2012г.

Работна програма

Регистрационен формуляр

Въпросник към заинтересованите страни

Списък на присъствалите

Протокол от срещата