Съобщения за издаване на разрешителни по чл. 62а от Закона за водите

Дата на обявление 08.12.2023 г.

РР-02-47  РР-02-190  РР-02-337  РР-03-5  РР-03-6  РР-03-7  РР-04-30

Дата на обявление 07.12.2023 г.

РР-02-238  РР-02-252  РР-06-22

Дата на обявление 04.12.2023 г.

РР-02-155

Дата на обявление 30.11.2023 г.

РР-02-145  РР-02-234  РР-06-48

Дата на обявление 24.11.2023 г.

РР-06-50  РР-02-197  РР-02-201  РР-02-202  РР-03-12

Дата на обявление 17.11.2023 г.

РР-04-69  РР-06-55  РР-02-87  РР-02-298

Дата на обявление 10.11.2023 г.

РР-02-171  РР-02-229  РР-04-50  РР-04-66

Дата на обявление 08.11.2023 г.

РР-04-20  РР-04-65

Дата на обявление 06.11.2023 г.

РР-02-354

Дата на обявление 03.11.2023 г.

РР-02-91

Дата на обявление 02.11.2023 г.

РР-02-53

Дата на обявление 27.10.2023 г.

РР-06-16  РР-06-36  РР-01-16  РР-01-43  РР-02-113  РР-04-86

Дата на обявление 25.10.2023 г.

РР-04-64

Дата на обявление 24.10.2023 г.

РР-02-50  РР-04-43  РР-04-44  РР-04-58  РР-05-3

Дата на обявление 23.10.2023 г.

РР-04-31  РР-02-267

Дата на обявление 20.10.2023 г.

РР-02-322  РР-04-39  РР-04-40  РР-04-41  РР-04-42

Дата на обявление 12.10.2023 г.

РР-02-68  РР-02-273  РР-04-21  РР-06-35

Дата на обявление 11.10.2023 г.

РР-02-53  РР-02-197  РР-02-242  РР-02-243  РР-04-55

Дата на обявление 09.10.2023 г.

РР-02-254

Дата на обявление 06.10.2023 г.

РР-02-16  РР-02-68  РР-02-461  РР-02-287

Дата на обявление 05.10.2023 г.

РР-04-77  РР-06-30

Дата на обявление 04.10.2023 г.

РР-01-30  РР-01-43  РР-02-219  РР-02-43  РР-03-4  РР-06-19  РР-06-32

Дата на обявление 02.10.2023 г.

РР-02-123

Дата на обявление 28.09.2023 г.

РР-04-57

Дата на обявление 27.09.2023 г.

РР-02-64

Дата на обявление 26.09.2023 г.

РР-02-211  РР-02-358  РР-04-54  РР-04-56

Дата на обявление 21.09.2023 г.

РР-02-169

Дата на обявление 19.09.2023 г.

РР-02-114  РР-02-119  РР-02-168  РР-02-402

Дата на обявление 15.09.2023 г.

PP-02-119 PP-04-19 PP-02-216 PP-01-20 PP-02-162 PP-02-301 PP-04-55

Дата на обявление 12.09.2023 г.

РР-01-29 

Дата на обявление 11.09.2023 г.

РР-04-77

Дата на обявление 04.09.2023 г.

РР-02-96  РР-02-175  РР-01-33

Дата на обявление 30.08.2023 г.

РР-02-104

Дата на обявление 28.08.2023 г.

РР-02-464

Дата на обявление 25.08.2023 г.

РР-02-36  РР-02-161  РР-02-216  РР-02-302  РР-04-45

Дата на обявление 23.08.2023 г.

РР-02-90  РР-02-99

Дата на обявление 22.08.2023 г.

РР-04-7

Дата на обявление 17.08.2023 г.

РР-04-32  РР-04-33  РР-04-34  РР-04-35

Дата на обявление 16.08.2023 г.

РР-02-166  РР-02-409

Дата на обявление 11.08.2023 г.

РР-02-41

Дата на обявление 10.08.2023 г.

РР-02-154

Дата на обявление 08.08.2023 г.

РР-02-55

Дата на обявление 07.08.2023 г.

РР-02-140  РР-02-196

Дата на обявление 04.08.2023 г.

РР-01-38  РР-01-45  РР-01-52  РР-02-116  РР-02-300

Дата на обявление 02.08.2023 г.

РР-04-36

Дата на обявление 01.08.2023 г.

РР-01-15  РР-02-26  РР-02-93  РР-02-148  РР-04-16  РР-04-17  РР-06-13

 

 

 

 

 

 

АРХИВ 2012   АРХИВ 2013   АРХИВ 2014   АРХИВ 2015   АРХИВ 2016

АРХИВ 2017   АРХИВ 2018   АРХИВ 2019   АРХИВ 2020   АРХИВ 2021

АРХИВ 2022   АРХИВ 2023