2023 година

 

2022 година

 

2021 година

 

2020 година

 

2019 година

 

2018 година

 

2017 година

 

2016 година

Приложение повърхностни води - Повърхностни водни тела с констатирани превишения над установените допустими стойности през 2016 г.

 Приложение подземни води - Подземни водни тела с констатирани превишения над установените допустими стойности през 2016 г.

2015 година

Приложение повърхностни води - Повърхностни водни тела с констатирани превишения над установените допустими стойности през 2015 г.

Приложение подземни води - Подземни водни тела с констатирани превишения над установените допустими стойности през 2015 г.

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

Преди 2010 година

Категоризация за 2009 г. Програма за мониторинг за 2010 г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение 5 към Наредба 12/2002г

Категоризация за 2008 г. Програма за мониторинг за 2009 г. на повърхностни води в защитени територии и Приложение 5 към Наредба 12/2002г

Бюлетин за дейността на БДДР - 2007 година

Бюлетин за дейността на БДДР - 2006 година

Бюлетин за дейността на БДДР - 2005 година

Бюлетин за дейността на БДДР - 2004 година