31 март 2016 г., среща, организирана от Българска стопанска камара

Българската стопанска камара организира на 31 март  среща за дискутиране на вторите планове за управление на речните басейни включително, на съпътстващите документи за подземни, повърхностни води и на свързаните икономически аспекти. Основната цел на обсъжданията е повишаване на информираността на засегнатите страни и задължените лица, формиране на предварителна оценка на очакваното въздействие и подготовка на позиции.

Пред представители на хранителната и питейната индустрия, експерти от БДДР представиха  Проект на План за управление на речните басейни в Дунански район за баесйнова управление 2016 – 2021 г.  и конкретно мерките, свързани с дейността на тези два отрасъла.

Подробна информация за срещата можете да намерите на сайта на Българска стопанска камара.