Становища, мнения и препоръки, постъпили в хода на обществените консултации

Регистър на постъпилите становища, мнения и препоръки

 

Всички становища, мнения и препоръки можете да намерите тук.