Кампанията за Деня на Земята в град Плевен започна с екологично ателие в ОДЗ „Гергана” – Плевен, по време на което децата представиха своето виждане за една по-чиста планета чрез рисунки. В Професионалната гимназия по лозарство и винарство – Плевен се проведе екологична лекция, акцент в която беше какъв принос може да има всеки от нас за опазването на Земята. Чрез рисунки на асфалт отправиха своите послания за незамърсяване на планетата ни първокласници от СОУ „Стоян Заимов”. Образователна лекция се проведе на 22 април и в Спортно училище „Георги Бенковски” – Плевен. Растенията са белите дробове на всеки голям град, затова в Центъра за настаняване от семеен тип „Надежда” за Деня на Земята бяха посадени първите цветя и храсти за градината на новооткритото социално заведение.
Инициативите за 22 април в Плевен се организираха от Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център – Плевен и Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен. Кампанията се проведе в партньорство с Регионална здравна инспекция - Плевен, Исторически музей - Плевен и Български младежки Червен кръст - Плевен.
Експерти от Басейнова дирекция – Плевен се включиха в празник за Деня на Земята в Ресурсен център – Враца и почистване на град Велико Търново.
 

 

Галерия