С различни инициативи беше отбелязан в България Денят на река Дунав 29 юни.

На тази дата през 1994 г. в София е подписана Конвенция за опазването на река Дунав. За първи път Денят на Дунав се организира през 2004 година и бързо се утвърждава като една от най-значимите дати в международния екологичен календар. Този ден се отбелязва във всички страни, през които реката преминава, с поредица от инициативи, включващи форуми, открити уроци, почистване на бреговите ивици, водни състезания и изложби.

 През 2014 г. страната ни председателства Международната комисия за опазване на река Дунав (МКОРД) - изпълнителният орган на Конвенцията, страни по която са 14 държави от басейна на река Дунав и Европейската комисия.  Дейността на МКОРД се подпомага от секретариат със седалище във Виена, а председателството се поема на ротационен принцип за период от една година. Приемственост, свързаност, сътрудничество – това са водещите приоритетите в работата на България като председател на МКОРД.   

Акцент във всички инициативи през тази година в България беше информационна кампания, насочена към опазването на Дунав и притоците на реката. Материалите за кампанията бяха  предоставени от Международната комисия за опазване на река Дунав и Басейнова дирекция – Плевен. Проявите по поречието на Дунав у нас се организираха от общини, неправителствени организации, екологични клубове, със съдействието на Басейнова дирекция – Плевен, РИОСВ – Монтана, РИОСВ – Враца, РИОСВ – Плевен, РИОСВ – Велико Търново и РИОСВ – Русе.

Кореспондирайки с мотото на Деня на Дунав за 2014 година – „Бъди активен, за да бъде Дунав жив”, акцент във всички инициативи у нас беше призивът да пазим Голямата река, отправен под различни форми – изложби, състезания, форуми. Това беше и темата, по която децата от Байкал твориха в рамките на организираната арт-работилница на открито. Своите послания за по-чиста река децата отправиха с рисунки, които бяха подредени в специална изложба.

Творчески премина денят и за децата от Белене. С рисунки на хартия и асфалт беше даден старт на едноседмични инициативи, с които градът отбелязва Деня на Дунав. Дирекцията на природен парк „Персина” – Белене организира специален фестивал, посветен на Дунав.

По нестандартен начин деца и младежи от Лом отправиха своя апел за по-отговорно отношение към реката с фото-арт-изложба под надслов „Едно наше възможно бъдеще”. В Никопол денят беше отбелязан с рисунки на асфалт и представяне на пътуваща изложба „Големите риби по поречието на Дунав”, организирана от Етнографския музей – Тутракан и Община Тутракан.

Инициативи по повод Деня на Дунав се проведоха във Видин, Козлодуй, Оряхово, Свищов, Русе, Силистра и Тутракан.

 

 

Видин

Лом

Козлодуй

Оряхово

Байкал

Никопол

Белене

Свищов

Русе

Тутракан