Консултации при актуализация на ПОРН

Важно значение при актуализацията на ПОРН имат консултациите със заинтересованите страни и обществените обсъждания, които се провеждат под различни форми: писмени консултации; консултации чрез интернет; срещи с обществеността и заинтересованите страни; проучвания и анкети. На основание чл.146с, ал.1 от Закона за водите, считано от датата на публикуването на проекта за актуализация на ПОРН - 17 март 2021 г., в срок до 07 юни 2021 г. всички заинтересовани страни и широката общественост в Дунавски РБУ могат да представят своите становища, забележки и препоръки по публикуваният проект за актуализация на ПОРН.

 Очакваме Вашите въпроси, препоръки и предложения:

 по пощата: на адрес   5800 гр.Плевен, ул.”Чаталджа 60”
 по електронна поща : на адрес   dunavbd@bddr.org
 чрез нашата директна форма за обратна връзка тук

Поради епидемиологичната обстановка в страната, срещите с обществеността и заинтересованите страни бяха организирани и проведени  онлайн.

 

Онлайн среща за обществена консултация № 11 - 12.04. 2021 г.   

области Видин, Монтана, Враца (без общ. Мездра и Роман ); Поречия на реките Огоста и западно от Огоста и Дунав

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Онлайн среща за обществена консултация № 12 - 22.04. 2021 г.   

области Плевен, Ловеч; Поречия на реките Вит, Осъм, долното течение на р. Искър и Дунав;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Онлайн среща за обществена консултация № 16 - 10.05. 2021 г.   

области София-град, София-Област, Перник, Враца (само общ. Мездра и Роман);

Поречия на р. Искър, р. Ерма и р. Нишава;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Онлайн среща за обществена консултация № 13  - 17.05. 2021 г.   

области Габрово, Велико Търново, Сливен; Поречия на р. Янтра (от извор до гр. Полски Тръмбеш) и р. Дунав;

Дневен ред 

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Онлайн среща за обществена консултация № 14 - 25.05. 2021 г.   

области Русе, Търговище, Разград; Поречия на р. Русенски Лом, р. Янтра (от гр. Полски Тръмбеш до вливане в р. Дунав ), част от Добруджански реки и р. Дунав;

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Онлайн среща за обществена консултация № 15 - 28.05. 2021 г.   

области Силистра, Шумен, Добрич, Варна; Поречие Добруджански реки и р. Дунав; 

Дневен ред

Регистрационен формуляр

Протокол от срещата

 

Презентации, представени по време на срещите

Методика за предварителна оценка на риска от наводнения

Проект на Предварителна оценка на риска от наводнения за ДРБУ

РЗПРН в поречията на реките Огоста и западно от Огоста и р. Дунав

РЗПРН в поречията на реките Вит, Осъм, Искър (долно поречие) и Дунав

РЗПРН в поречията на реките Искър (горно поречие), Ерма и Нишава

РЗПРН в поречията на реките Янтра (от извора до гр. Полски Тръмбеш) и Дунав

РЗПРН в поречията на реките Русенски Лом, Янтра (долно поречие), западна част от Добруджанските реки и р. Дунав

РЗПРН в поречия на източната част на Добруджанските реки и река Дунав