Консултации в Дунавски район за басейново управление

График на срещи в рамките на обществени консултации по Проект на План за управление на риска от наводнения в дунавски район за басейново управление

Обществено обсъждане на Проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление, град Плевен, 04 октомври 2016 г., зала „Плевен“

Дневен ред

Списък на присъствалите

Презентация 1

Презентация 2

Протокол от срещата

Обществено обсъждане на Проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление, град София, 07 октомври 2016 г., зала ИАОС - София.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Презентация 1

Презентация 2

Протокол от срещата

Обществено обсъждане на Проект на ПУРН в Дунавски район за басейново управление, град Русе, 10 октомври 2016 г., зала Областна администрация.

Дневен ред

Списък на присъствалите

Презентация 1

Презентация 2

Протокол от срещата