Поредица от образователни лекции по повод 22 март – Световен ден на водата, организираха Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен. Целта на екологичните инициативи бяха да се привлече вниманието на децата и младежите върху устойчивото ползване на водата.
Началото на поредицата от образователни инициативи беше поставено с Час по екология в Музея на 13 март и с екологична беседа в детска градина „Снежанка” – Плевен на 16 март. На 17 март открит урок с основна тема как всеки може да допринесе за опазването на водата имаха четвъртокласници от начално училище „Христо Ботев” – Плевен. Петокласници от училище „Цветан Спасов” на 17 и 18 март обогатиха своите познания за опазването на водата. На 18 март лекция за Световния ден на водата се проведе в Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков” – Плевен, а на 19 март – в Професионална гимназия по механоелектротехника.
„Вода и устойчиво развитие” беше мотото на Световния ден на водата за 2015 г. Това беше и основната тема на образователната лекция, която се проведе на 22 март, в Центъра за настаняване от семеен тип „Приятели” в Плевен.
На 21 март представители на Басейнова дирекция – Плевен и РИОСВ – Плевен почистиха най-посещаваната част от „Кайлъка”. От двете институции апелират към посетителите на „Кайлъка” да пазят защитената местност чиста. Отпадъците трябва да се изхвърлят в поставените кошчета и контейнери, не трябва да се замърсява и преминаващата през „Кайлъка” река. Екологичната инициатива беше подкрепена от председателите на Общинските съвети на Плевен и Долна Митрополия.
С подкрепата на Общината, образователни инициативи за опазването на водата се проведоха в учебни заведения в Долни Дъбник.
В инициативи за Деня на водата се включиха РЗИ – Плевен и БМЧК – Плевен.

 

Галерия