BG1_APSFR_DU_001
Име на РЗПРН:р.Дунав
Населено място Община Област
 Населените места по крайбрежието от с.Ново село до гр. Силистра

Брегово, Ново село, Видин и Димово; Лом и Вълчедръм; Козлодуй, Мизия и Оряхово; Долна Митрополия, Гулянци, Никопол и Белене; Свищов;Ценово, Борово, Иваново, Русе и Сливо поле;Тутракан, Главиница, Ситово и Силистра 

Видин; Монтана;

Враца; Плевен;

Велико Търново;

Русе; Силистра

Участък от р. Дунав  Карти на заплаха    Карти на риск 
Участък_1 - от Брегово до Видин    Участък_1_z  Участък_1_r
Участък_2 - от Дунавци до Лом     Участък_2_z Участък_2_r
Участък_3 - от Лом до Козлодуй    Участък_3_z Участък_3_r
Участък_4  - от Козлодуй до Оряхово    Участък_4_z Участък_4_r
Участък_5 - от Оряхово до устието на река Искър    Участък_5_z Участък_5_r
Участък_6 - от устието на река Искър до Никопол    Участък_6_z Участък_6_r
Участък_7 - от Никопол до Свищов    Участък_7_z Участък_7_r
Участък_8 - от Свищов до Русе    Участък_8_z Участък_8_r
Участък_9 - от Русе до Сливо поле    Участък_9_z Участък_9_r
Участък_10 - от Сливо поле до Тутракан    Участък_10_z Участък_10_r
Участък_11 - от Тутракан до Сребърна    Участък_11_z Участък_11_r
Участък_12 - Силистра    Участък_12_z Участък_12_r