Карти поречие Добруджански реки

 

BG1_APSFR_DB_100

 

 Име на РЗПРН:

р. Добричка - гр. Добрич

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_DB_100z BG1_APSFR_DB_100 гр.Добрич  72624 Добрич Добрич

 

BG1_APSFR_DB_101

 

 Име на РЗПРН:

р. Арабаджидере - гр. Вълчи дол

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_DB_101z BG1_APSFR_DB_101 гр.Вълчи дол 12574 Вълчи дол Варна