BG1_APSFR_IS_011

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Искър - гр.Роман

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_011_z BG1_APSFR_IS_011_r гр.Роман, с.Хубавене, с.Радовене, с.Долна Бешовица, с.Струпец, с.Старо село 62997, 77493, 61488,      22023, 69972,      69050 Роман,                                                                                        Мездра Враца

 

BG1_APSFR_IS_031

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Бебреш - с.Скравена

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_031_z BG1_APSFR_IS_031_r с.Скравена 66860 Ботевград София

 

BG1_APSFR_IS_033

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Искър - от с. Владо Тричков до с.Зверино

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област

BG1_IS_033_1

BG1_IS_033_2

BG1_APSFR_IS_033_r

гр.Своге, с.Редина, с.Искрец, с.Томпсън, с.Желен, с.Церово, с.Гара Бов, с.Лакатник, с.Оплетня, с.Габровница, с.Завидовци, с.Свидня, с.Бакьово, с.Батулия, с.Реброво, с.Заноге, с.Заселе, с.Миланово, с.Добърчин, с.Елисейна, с.Очиндол, с.Оселна, с.Игнатица, гр.Нови Искър

65869, 62414, 32843, 72655, 29163, 78481, 14461, 43092, 53610, 14194, 30082, 65663, 02289, 02899, 62387, 30329, 30350, 48129, 21751, 27317, 54506, 54047, 32281,      00357

Своге,                                                                                                                                  
 

 

 

                                           Мездра,                                            Столична

София,                                                                                                                                                                                                                         Враца,                                      София - град 

BG1_APSFR_IS_041

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Искър - гр. София (Софийско поле)

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област

BG1_IS_041_Z1

BG1_IS_041_Z2

BG1_IS_041_Z3

BG1_IS_041_Z4

BG1_IS_041_Z5

BG1_IS_041_Z6

BG1_IS_041_Z7

BG1_IS_041_Z8

BG1_IS_041_Z9

BG1_IS_041_Z10

BG1_IS_041_Z11

BG1_IS_041_Z12

BG1_IS_041_Z13

BG1_IS_041_Z14

BG1_IS_041_R1

BG1_IS_041_R2

гр.София


гр.Сливница


с.Петърч

с.Опицвет

гр.Костинброд

с.Храбърско с.Хераково

с.Мрамор


с.Мировяне с.Герман с.Житен


гр.Нови Искър


с.Световрачене


с.Негован


с.Чепинци


с.Долни Богров


с.Равно поле


гр.Елин Пелин


с.Петково


с.Априлово

с.Долна Малина

с.Мусачево

с.Столник

с.Елешница с.Григорево

с.Кубратово с.Панчарево с.Бусманци

68134
 

67372


56215

53607

38978

77400 77246

49206


48393 14831 29430


00357


65601


51250


80409


22304


61248


27303


56006


00549

 22174

  49388

69448

34120 17885

40436 55419 07106

Столична
 

Сливница


Костинброд

Костинброд

Костинброд      Божурище 

      Столична


Столична


                       Столична


Столична


Столична


Столична


Столична


             Елин Пелин

Елин Пелин

             Елин Пелин

            Горна Малина

 

Елин Пелин

 

 

                   Столична

София град,

София област

София област

София област

София област

София област

  София град

София  град

              София град

София град

София град

София град

София град

София област

София област

София област

София област

София област

 

София град

 

  

BG1_APSFR_IS_100

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Искър - гр. Червен бряг

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_100_z BG1_APSFR_IS_100_r с.Рупци, гр.Червен бряг, с.Радомирци, с.Горник 63361,        80501, 61580, 16540 Червен бряг Плевен

 

BG1_APSFR_IS_101

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Боклуджа - гр. Самоков

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_101_z BG1_APSFR_IS_101_r гр.Самоков 65231 Самоков София

 

BG1_APSFR_IS_102

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Малък Искър - гр. Етрополе

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_102_z BG1_APSFR_IS_102_r

гр.Етрополе

27632

Етрополе

София