BG1_APSFR_OG_100

 

 Име на РЗПРН:

р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр.Мизия

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_OG_100z BG1_APSFR_OG_100r

гр.Бяла Слатина    с.Търнава с.Алдимир, с.Галиче,    с.Липница, с.Крушовица, с.Войводино, гр.Мизия,    с.Сараево,  с.Гложене, с.Хърлец, гр.Оряхово

07702,

73643, 00401, 14406, 43774, 40200, 11853, 48043, 65396, 18505, 77548, 54020

Бяла Слатина

 

      Мизия, 

 

     

Козлодуй,        Оряхово  

Враца

BG1_APSFR_OG_012

 

 Име на РЗПРН:

р.Въртешница от с.Бели извор до с. Власатица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_OG_012z BG1_APSFR_OG_012r

с.Бели извор, с.Власатица

03438,      11555

Враца

Враца

BG1_APSFR_OG_061

 

 Име на РЗПРН:

р.Берковска при гр.Берковица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_OG_061 BG1_APSFR_OG_061

гр.Берковица

03928

Берковица

Монтана

 

BG1_APSFR_OG_101

 

 Име на РЗПРН:

р. Дългоделска - от с. Дълги дел до с. Гаврил Геново

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_OG_101z BG1_APSFR_OG_101r

с.Дълги_дел, с.Меляне, с.Говежда, с.Еловица, с.Гаврил Геново, с.Георги Дамяново

 07702, 47771, 15299, 27348,    14283,      14773

Георги Дамяново

Монтана