BG1_APSFR_VT_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Вит - гр.Плевен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област

BG1_VT_011_1

BG1_VT_011_2

BG1_VT_011_3

BG1_APSFR_VT_011

с.Ясен, с.Търнене, с.Биволаре  гр.Долна Митрополия, с.Божурица, с.Опанец, гр.Плевен с.Дисевица, с.Брестовец, с.Тодорово, с.Къртожабене, с.Горталово с.Петърница,                                         с.Горна Митрополия, с.Рибен, с.Подем 

56722, 73674, 03993,      22215, 05013, 53583, 56722, 24935, 06495, 72566, 40974, 17258, 56201,                  16345,      62596, 57025

Плевен,                    Долна Митрополия,                                          Плевен,                                                                                                                       Долни Дъбник,                    Долна Митрополия

Плевен

 

BG1_APSFR_VT_100

 

 Име на РЗПРН:

р. Барата - с. Садовец

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_VT_100 BG1_APSFR_VT_100

с.Садовец

65070

Долни Дъбник

Плевен