Райони със значителен потенциален риск в Дунавски район за басейново управление

  

№ по ред поречие код и наименование на РЗПРН
1  Добруджански реки

 BG1_APSFR_DB_100: р. Добричка - гр. Добрич /в pdf

2  BG1_APSFR_DB_101: р. Арабаджидере - гр. Вълчи дол /в pdf
3  
 
 
 
 
 
 
Искър
BG1_APSFR_IS_011: р. Искър - гр. Роман /в pdf
4 BG1_APSFR_IS_031: р. Бебреш - с. Скравена /в pdf
5 BG1_APSFR_IS_033: р. Искър - от с. Владо Тричков до с. Зверино /в pdf
6 BG1_APSFR_IS_041: р. Искър - гр. София (Софийско поле) /в pdf
7 BG1_APSFR_IS_100: р. Искър - гр. Червен бряг /в pdf
8 BG1_APSFR_IS_101: р. Боклуджа - гр. Самоков /в pdf
9 BG1_APSFR_IS_102: р. Малък Искър - гр. Етрополе /в pdf
10  
 
 
 
Огоста
BG1_APSFR_OG_012: р. Въртешница - от с. Бели извор до с. Власатица /в pdf
 11 BG1_APSFR_OG_061: р. Берковска - гр. Берковица /в pdf
12 BG1_APSFR_OG_100: р. Скът - от гр. Бяла Слатина до гр. Мизия /в pdf
13 BG1_APSFR_OG_101: р. Дългоделска - от с. Дълги дел до с. Гаврил Геново /в pdf
14  
 
 
 
Осъм
BG1_APSFR_OS_011: р. Осъм - гр. Летница /в pdf
15 BG1_APSFR_OS_012: р. Ломя - с. Бутово /в pdf
16 BG1_APSFR_OS_021: р. Осъм - гр. Ловеч /в pdf
17 BG1_APSFR_OS_031: р. Осъм - гр. Троян /в pdf
18  
 
 
 
 
Русенски Лом
BG1_APSFR_RL_011: р. Черни Лом-от с. Априлово до с. Кардам; р. Поповски Лом - гр. Попово/в pdf
19 BG1_APSFR_RL_014: р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе/в pdf
20 BG1_APSFR_RL_100: р. Черни Лом - от с. Табачка до с. Кошов/в pdf
21 BG1_APSFR_RL_101: р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово/в pdf
22 BG1_APSFR_RL_102: р. Долапдере - гр. Цар Калоян/в pdf
23  
 
Вит
BG1_APSFR_VT_011: р. Вит - гр. Плевен/в pdf
24 BG1_APSFR_VT_100: р. Барата - с. Садовец/в pdf
25  Западно от Огоста BG1_APSFR_WO_051: р. Арчар - гр. Димово /в pdf
26  
 
 
 
 
 
 
 
 
Янтра
BG1_APSFR_YN_011: р. Янтра - от с. Раданово до с. Стърмен /в pdf
27 BG1_APSFR_YN_021: р. Росица - от с. Водолей до с. Ресен /в pdf
28 BG1_APSFR_YN_022: Голяма река - гр. Стражица /в pdf
29 BG1_APSFR_YN_023: р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец /в pdf
30 BG1_APSFR_YN_031: р. Янтра - гр. Габрово /в pdf
31 BG1_APSFR_YN_041: р. Росица - гр. Севлиево /в pdf
32 BG1_APSFR_YN_061: р. Еленска - гр. Елена /в pdf
33 BG1_APSFR_YN_100: Приток на р. Лопушница - с. Враниловци /в pdf
34 BG1_APSFR_YN_101: р. Дряновска - от гр. Плачковци до гр. Трявна /в pdf
35  Дунав BG1_APSFR_DU_001: р. Дунав /в pdf