Раздел 5 - Списък на целите за опазване на околната среда


Приложения към Раздел 5


Подкрепящи документи към Раздел 5

   Подкрепящи документи за повърхности води


   Подкрепящи документи за подземни води