Раздел 7 - Кратък преглед на програми от мерки за постигане на целите за опазване на околната среда


Приложения към Раздел 7

Обща програма от мерки за повърхностни  и подземни води - Приложение 7.2.9

Обща програма от мерки за зони за защита на водите - Приложение 7.2.7

 

     Национален каталог от мерки