BG1_APSFR_YN_011

 

 Име на РЗПРН:

р. Янтра - от с. Раданово до с. Стърмен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_011 BG1_APSFR_YN_011

гр.Полски Тръмбеш, с.Каранци, с.Петко Каравелово, с.Иванча, с.Климентово, с.Раданово, с.Стърмен, гр.Бяла, с.Полско косово, с.Долна студена

    57354, 36405,        65471, 32175, 41246, 61279, 70130, 07603,       57368,       22277

Полски Тръмбеш,                                                                                          Бяла,                                               Ценово

В.Търново,                                                                                                                Русе, 

BG1_APSFR_YN_021

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Росица при с.Ресен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_021 BG1_APSFR_YN_021 с.Ресен, с.Никюл, с.Водолей, с.Поликраище с.Самоводене 62517, 51740, 11795, 57217, 65200 В.Търново,                                                 Горна Оряховица В.Търново, 
BG1_APSFR_YN_022

 

 Име на РЗПРН:

Голяма река - гр.Стражица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_022z BG1_APSFR_YN_022 гр.Стражица   69633 Стражица В.Търново
BG1_APSFR_YN_041

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Росица - гр.Севлиево

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_041_z BG1_APSFR_YN_041_r гр.Севлиево, с.Кормянско 65927, 38652 Севлиево Габрово

 

BG1_APSFR_YN_101

 

 Име на РЗПРН:

р.Дряновска - от гр. Плачковци до гр.Трявна

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_101_z BG1_APSFR_YN_101_r

гр.Трявна, гр.Плачковци, с.Бижовци, с.Бянгейци, с.Радевци, с.Кисийците, с.Азманите

73403, 56719, 04025, 02563, 61323, 36991, 00117

Трявна

 

Габрово

 

BG1_APSFR_YN_031

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Янтра - гр.Габрово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област

BG1_YN_031_z

BG1_APSFR_YN_031_r гр.Габрово 14216 Габрово Габрово
BG1_APSFR_YN_061

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Еленска - гр.Елена

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_061_z BG1_APSFR_YN_061_r гр.Елена 27190 Елена В.Търново
BG1_APSFR_YN_023

 

 

 Име на РЗПРН:

р. Янтра - от с. Ледник до гр. Долна Оряховица; р. Белица - от с. Нацовци до гр. Дебелец

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област

BG1_APSFR_YN_023_z

 

BG1_YN_023

гр.Килифарево,
гр.Дебелец,
гр.В.Търново, с. Шемшево, с.Леденик, с.Самоводене, с.Габровци, с.Нацовци,
гр.Горна Оряховица,
гр.Долна Оряховица,
с.Първомайци, с.Писарево, с.Правда, гр.Лясковец

36837
20242
10447, 83586, 43253, 65200, 14235, 51175,
    16359


22232, 59094, 56472, 57981, 44973

В.Търново
                                                                                                 
              Горна Оряховица                                                                              Лясковец

В.Търново

 

BG1_APSFR_YN_100

 

 

 Име на РЗПРН:

Приток на р. Лопушница - с. Враниловци

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_YN_100_z BG1_APSFR_YN_100_r с.Враниловци 12168 Габрово Габрово