Карти поречиe р. Русенски Лом

  

BG1_APSFR_RL_011

 

 Име на РЗПРН:

р. Черни Лом - от с. Априлово до с.Кардам; р. Поповски Лом - гр. Попово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_011 BG1_APSFR_RL_011r

гр.Попово, с.Кардам, с.Медовина, с.Паламарца, с.Светлен, с.Априлово

57649, 36470, 47634, 55213, 65557, 00566

Попово

Търговище

BG1_APSFR_RL_100

 

 Име на РЗПРН:

р. Черни Лом - от с. Табачка до с. Кошов

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_100 BG1_APSFR_RL_100r

с.Кошов, с.Червен, с.Табачка,

39205, 80443, 72028,

Иваново

Русе

BG1_APSFR_RL_102

 

 Име на РЗПРН:

р. Долапдере - гр. Цар Калоян

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_102 BG1_APSFR_RL_102r

гр. Цар Калоян,

77308, 

Цар Калоян

Разград

 

BG1_APSFR_RL_014

 

 Име на РЗПРН:

р. Русенски Лом - от с. Божичен до гр. Русе

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_014 BG1_APSFR_RL_014r

с.Божичен, с.Красен, с.Басарбово, гр.Русе

04981, 39520, 02796, 63427

Иваново, Иваново, Русе, Русе

Търговище, Търговище, Русе,  Русе,

BG1_APSFR_RL_101

 

 Име на РЗПРН:

р. Бели Лом - от с. Писанец до с. Нисово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_101 BG1_APSFR_RL_101r

с.Писанец, с.Нисово, с.Щръклево,

56441, 84049, 39205,

Ветово, Иваново, Иваново,

Русе