Предварителна оценка на риска от наводнения в Дунавски район

Приложения:

 

Резултатите от Предварителната оценка на риска от наводнения в Дунавски район са показани на интерактивна Web-базирана карта тук

 

Обзорни карти на Дунавски район съгласно резултатите от Предварителната оценка на риска от наводнения:

Изтегляне в .pdf формат:

 

Галерия