Карти на значими бъдещи наводнения

Карти на значими потенциални бъдещи наводнения по Проектни единици (ПЕ):

Изтегляне в  .pdf формат

Проектна единица 1 - Поречия на  Реки Западно от р.Огоста

Проектна единица 2 - Поречие на  Река Огоста

Проектна единица 3 - Поречие на  Река Искър 1

                               Поречие на  Река Искър 2

Проектна единица 4 - Поречие на  Река Вит 

Проектна единица 5 - Поречие на  Река Осъм

Проектна единица 6 - Поречие на  Река Янтра 1

                               Поречие на  Река Янтра 2

Проектна единица 7 - Поречие на  Река Русенски Лом

Проектна единица 8 - Поречия на Добруджански реки западно от река Суха

Проектна единица 9 - Поречие на Река Суха

Проектна единица 21 -Поречие на Западни гранични реки

 Галерия - Карти по проектни единици

Проектна единица 1 - Поречие на реките западно от Река Огоста

Проектна единица 2 - Поречие на река Огоста

Проектна единица 3 - Поречие на река Искър

Проектна единица 4 - Поречие на река Вит

Проектна единица 5 - Поречие на река Осъм

Проектна единица 6 - Поречие на река Янтра

Проектна единица 7 - Поречие на река Русенски Лом

Проектна единица 8 - Поречия на Добруджански реки западно от река Суха

Проектна единица 9 - Поречие на река Река Суха

Проектна единица 21 - Поречия на Западни гранични реки