Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП "Определяне и оценка на заливните равнини по течението на р. Янтра"