Пазарни проучвания/консултации

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ново!
(на основания чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП)
 
 за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет :  „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ
 
       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
    Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката на възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП, отправя покана за предостаяне на индикативни предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 5  БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ“.
 
 Файлове и ресурси :
 

4. Протокол комисия

 
 
Публикувано на :  вторник 14.09.2021 г.
Краен срок за подаване на индикативно ценово предложение : 21.09.2021 г., 17:30ч.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ
(на основания чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1 от ЗОП)
 
 за установяване на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет :  „ДОСТАВКА НА 5 БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ
 
       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
    Басейнова дирекция „Дунавски район” (БДДР) уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката на възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП, отправя покана за предостаяне на индикативни предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 5  БРОЯ НОВИ ВИСОКОПРОХОДИМИ АВТОМОБИЛИ“.