Карти на заплаха и риск от наводнения за р.Дунав

Карти на заплахата и на риска от наводнения за българския участък на р.Дунав

Картите на заплахата и на риска от наводнения за р. Дунав са изготвени по проект Оценка на риска от наводнения зa река Дунaв, ориентиран към заинтересованите страни – DanubeFloodrisk  по единна съгласувана методология. Картите за цялото течение на р.Дунав са събрани в общ атлас. Картите са налчини  в .pdf формат, в мащаб 1:100 000. 

За  изготвянето на атласа течението на р.Дунав от извора до устието е разделено на картни листове формат DIN A3.

Разположението на картните листове може да се види тук.

Българо-румънският участък на р. Дунав е представен в отделни секции на картни листове No46 – No56.

Резюме на използваните методи и данни за оценка на заплахата и на риска от наводнения в българския участък на р.Дунав може да намерите тук.

Описание на легендата, използвана за картите, може да намерите тук .

Картите на заплаха и риска от наводнения  за българския участък на р.Дунав  са представени по-долу в отделни картни листове. Всеки картен лист съдържа две карти – карта на заплахата  от наводнения и карта на риска от наводнения за съответната секция, както следва:

 

Картен Лист No46
р.Дунав от устие на р.Тимок до гр.Видин
 
Разгледай:
 
Картен Лист No47
р.Дунав от гр.Видин до гр.Лом                         
 
 
Картен Лист No48
р.Дунав от гр.Лом до гр.Козлодуй
 
 
Картен Лист No49
р.Дунав от гр.Козлодуй до с.Горни Вадин   

  
Картен Лист No50

р.Дунав от с.Горни Вадин до устие на р.Вит

Разгледай:

     карта на риска

Изтегли в .pdf формат

  
Картен Лист No51
р.Дунав от устив на р.Вит до гр.Белене
 
Картен Лист No52
р.Дунав от гр.Белене до с.Батин
 
Картен Лист No53
р.Дунав от с.Батин до с.Сандрово
 
Картен Лист No54
р.Дунав от с.Сандрово до преди гр.Тутракан
 
Картен Лист No55
р.Дунав от гр.Тутракан до о-в Гарван
 
Картен Лист No56
р.Дунав ото-в Гарван до гр.Силистра
 

 

 

Галерия