BG1_APSFR_VT_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Вит при гр.Плевен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_VT_011 BG1_APSFR_VT_011

гр.Плевен, гр.Долна Митрополия, с.Божурица,

с.Търнене, с.Дисевица, с.Ясен, с.Опанец

56722,

22215,

05013,

73674, 24935, 87597, 53583

Плевен, Долна Митрополия, Долна Митрополия, Плевен, Плевен, Плевен, Плевен

Плевен, Плевен,

Плевен,

Плевен, Плевен, Плевен, Плевен