BG1_APSFR_OG_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Огоста при гр.Мизия

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OG_011z BG1_APSFR_OG_011r

гр.Мизия, с.Гложене, с.Хърлец, с.Сараево, с.Крушовица

48043, 18505, 77548, 65396, 40200

Мизия, Козлодуй, Козлодуй Мизия, Мизия

Враца, Враца, Враца, Враца, Враца

BG1_APSFR_OG_012

 

 Име на РЗПРН:

р.Въртешница при с.Бели извор

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OG_012z BG1_APSFR_OG_012r

с.Бели извор, с.Власатица

03438, 11555

Враца, Враца

Враца, Враца

BG1_APSFR_OG_061

 

 Име на РЗПРН:

р.Берковска при гр.Берковица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OG_061 BG1_APSFR_OG_061

гр.Берковица

03928

Берковица

Монтана

 

BG1_APSFR_OG_013

 

 Име на РЗПРН:

р.Скът при гр.Бяла Слатина

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OG_013z BG1_APSFR_OG_013r

гр.Бяла Слатина

07702

Бяла Слатина

Враца