BG1_APSFR_IS_011

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Искър при гр.Роман

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_011_z BG1_APSFR_IS_011_r гр.Роман 62997 Роман Враца

 

BG1_APSFR_IS_031

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Бебреш при с.Скравена

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_031_z BG1_APSFR_IS_031_r с.Скравена 66860 Ботевград София област

 

BG1_APSFR_IS_033

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Искър при гр.Своге

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_033_z BG1_APSFR_IS_033_r

гр.Своге
 

с.Редина


с.Искрец


с.Томпсън


с.Желен


с.Церово


с.Гара Бов


с. Лакатник


с.Оплетня


с.Левище


с.Габровница


с.Завидовци


с.Свидня


с.Бакьово


с.Батулия


махала Сирман

65869
 

62414


32843


72655


29163


78481


14461


14475


53610


44906


14194


30082


65663


02289


02899

Своге
 

Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге


Своге

София област,

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

BG1_APSFR_IS_041

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Искър и притоци в Софийското поле

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_IS_041 BG1_APSFR_IS_041

гр.София


гр.Сливница


с.Петърч


гр.Костинброд


с.Мрамор


с.Мировяне


гр.Нови Искър


с.Световрачене


с.Негован


с.Чепинци


с.Долни Богров


с.Равно поле


гр.Елин Пелин


с.Петково


с.Априлово


с.Долна Малина


с.Мусачево

с.Столник


с.Елешница

с.Владо Тричков


с.Луково


с.Реброво 

68134
 

67372


56215


38978


49206


48393


00357


65601


51250


80409


22304


61248


27303


56006


00549

 

22174

 

49388

69448

 

34120

11510

 

44330

 

62387

Столична
 

Сливница


Костинброд


Костинброд


Столична


Столична


Столична


Столична


Столична


Столична


Столична


Елин Пелин

Елин Пелин

Елин Пелин

Горна Малина

Горна Малина

Елин Пелин

Елин Пелин

Елин Пелин

Своге


Своге


Своге

София град,

София област

София област

София област

София град

София град

София град

София град

София град

София град

София град

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област

София област