BG1_APSFR_OS_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм при гр.Летница

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_011 BG1_APSFR_OS_011

гр.Летница, с.Асеновци, с.Александрово

43476, 00761, 00299

Летница, Левски, Ловеч

Ловеч, Плевен, Ловеч

BG1_APSFR_OS_021

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм при гр.Ловеч

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_021 BG1_APSFR_OS_021

гр.Ловеч

43952

Ловеч

Ловеч

BG1_APSFR_OS_012

 

 Име на РЗПРН:

р.Ломя при с.Бутово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_012 BG1_APSFR_OS_012

с.Бутово

07123

Павликени

В.Търново

 

BG1_APSFR_OS_031

 

 Име на РЗПРН:

р.Осъм при гр.Троян

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_OS_031_z BG1_APSFR_OS_031_r

гр.Троян

73198

 Троян

Ловеч