Карти поречиe р. Русенски Лом

BG1_APSFR_RL_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Поповски Лом при гр.Попово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_011 BG1_APSFR_RL_011

гр.Попово, с.Кардам

57649, 36470

Попово, Попово

Търговище, Търговище

BG1_APSFR_RL_012

 

 Име на РЗПРН:

р.Долапдере при гр.Цар Калоян, река Бели Лом  при с.Писанец и с.Нисово, река Черни Лом при с.Табачка, с.Червен и с.Кошов и река Русенски Лом при с.Иваново до землището на с.Божичен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_012 BG1_APSFR_RL_012

гр.Цар Калоян, с.Писанец, с.Нисово, с.Кошов, с.Червен, с.Табачка, с.Иваново

77308,

56441, 51768, 39205, 80443, 72028, 32095

Цар Калоян, Ветово, Иваново, Иваново, Иваново, Иваново, Иваново

Разград,

Русе, Русе, Русе, Русе, Русе, Русе

BG1_APSFR_RL_014

 

 Име на РЗПРН:

р.Русенски Лом  от с.Божичен  до устието и

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_RL_014 BG1_APSFR_RL_014

с.Божичен, с.Красен, с.Басарбово, кв.”Долапите” на гр.Русе, гр.Русе

04981, 39520, 02796,

25327,

63427

Иваново, Иваново, Русе,

Русе,

Русе

Търговище, Търговище, Русе,

Русе,

Русе