BG1_APSFR_YN_011

 

 Име на РЗПРН:

р.Янтра между градовете

Полски Тръмбеш и Бяла

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_011 BG1_APSFR_YN_011

гр.Полски Тръмбеш, гр.Бяла, с.Климентово, с.Раданово, с.Стърмен

57354, 07603, 41246, 61279, 70130

Полски Тръмбеш, Бяла, Полски Тръмбеш, Полски Тръмбеш, Бяла

В.Търново, Русе, В.Търново, В.Търново, Русе

BG1_APSFR_YN_021

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Росица при с.Ресен

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_021 BG1_APSFR_YN_021 с.Ресен, с.Дичин, с.Водолей, с.Поликраище 62517, 21244, 11795, 57217 В.Търново, В.Търново, В.Търново, Горна Оряховица В.Търново, В.Търново, В.Търново, В.Търново
BG1_APSFR_YN_022

 

 Име на РЗПРН:

Голямата река при р.Стражица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_022z BG1_APSFR_YN_022 гр.Стражица   69633 Стражица В.Търново
BG1_APSFR_YN_041

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Росица при гр.Севлиево

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_041_z BG1_APSFR_IS_041_r гр.Севлиево 65927 Севлиево Габрово

 

BG1_APSFR_YN_101

 

 Име на РЗПРН:

р.Дряновска между градовете Плачковци и Трявна

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_101_z BG1_APSFR_IS_101_r

гр.Трявна

гр.Плачковци

73403

56719

Трявна

Трявна

Габрово

Габрово

BG1_APSFR_YN_031

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Янтра при гр.Габрово

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_031_z BG1_APSFR_IS_031_r гр.Габрово 14218 Габрово Габрово
BG1_APSFR_YN_061

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Еленска при гр.Елена

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_061_z BG1_APSFR_IS_061_r гр.Елена 27190 Елена В.Търново
BG1_APSFR_YN_023

 

 

 Име на РЗПРН:

р.Янтра между градовете Велико Търново и Горна Оряховица

Карти на заплаха Карти на риск

Населено

място

ЕКАТТЕ Община Област
BG1_APSFR_YN_023 BG1_APSFR_YN_023

гр.Килифарево
гр.Дебелец
гр.В.Търново
гр.Горна Оряховица
гр.Долна Оряховица
с.Шемшево
с.Ледник
с. Самоводене

с.Първомайци

с.Писарево

с.Върбица

36837
20242
10447
16359


22232,

83586
43253
65200


59094

56472

12735

В.Търново
В.Търново
В.Търново
Горна Оряховица
Горна Оряховица
В.Търново
В.Търново
В.Търново
Горна Оряховица
Горна Оряховица
Горна Оряховица

В.Търново, В.Търново, В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,

В.Търново,